Focus Flits 63/2

webeditie

 flits 63 2


Hierbij de tweede Flits van 2013.

Foto voorpagina Flits

Alle geïnteresseerde leden mogen nog steeds een of meerdere foto's, die gebruikt kunnen worden om de voorpagina van een volgende Flits te sieren, doormailen naar Thierry.

Statutaire vergadering 2013

Tijdens deze vergadering waren 13 leden aanwezig.

De voorzitter heette iedereen welkom en in het bijzonder Gerda en Theo die alles toch maar weer in orde hadden gebracht.
Het jaaroverzicht van 2012 werd voorgelezen en goedgekeurd (zie verder).
Het financieel overzicht gaf een zeer klein saldo maar intussen is alles wat nog moest toekomen gestort op onze rekening.
Er waren twee bestuursleden uittredend en herkiesbaar, zij werden terug herkozen.
Gerda De Meulder heeft ontslag genomen als schatbewaarder.
Ludo Van de Ven heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie. Iedereen was akkoord voor de vervanging.
Verder werden alle medewerkers en in het bijzonder de familie Corluy bedankt voor hun inzet gedurende het jaar.
Waarschijnlijk zal ons fotosalon plaats vinden op 9, 10 en 11 november eerstkomende.

Gerda als penningmeester :

Tijdens een bestuursvergadering in 1986 gaf Marc Van Turnhout zijn ontslag als schatbewaarder. Dus moest er iemand deze taak op zich nemen. Op verzoek van Theo nam Gerda de uitdaging aan.

Sinds die tijd waren de financiën van onze vereniging steeds positief.
Gerda, langs deze weg willen wij U bedanken voor alle werk dat U tijdens deze 26 jaar voor Focus Spoor Antwerpen hebt gedaan.
Gerda, mogen wij hopen dat wij U nog vele jaren in ons midden mogen ontmoeten.
Gerda, dank U!

JAAROVERZICHT 2012


Op 5 januari kwamen wij een eerste maal bijeen in 2012.

De statutaire vergadering vond plaats op zaterdag 18 februari. Hier waren 14 leden aanwezig.
Tijdens deze vergadering waren Etienne Van Hees en Thierry Collet uittredend en herkiesbaar. Er waren geen andere kandidaten.
Zij werden met handgeklap terug herkozen.

Tijdens het jaar waren er de volgende activiteiten:

 • bezoek aan tentoonstelling : twee
 • bestuursvergaderingen : vier
 • studio-opnamen : twee
 • flits verscheen : vier
 • gastsprekers : één

In 2012 hebben wij ook de jurering voor het nationaal salon ingericht en daarna ook de tentoonstelling. Het Fisaic Salon vond plaats in Duitsland (Schonau am Koningssee).

Verder bracht onze jaarlijkse reis ons naar Tsjechië (Zelezna Ruda).

En onze uitstappen:

 • Tessenderlo bij de familie Corluy
 • Nog steeds de permanente tentoonstellingen in de wandelgangen van het Centraal Station, Antwerpen-Berchem en Essen
 • Er werd regelmatig de bijeenkomsten van zowel KAVF als van FgA bijgewoond.

Er waren natuurlijk ook nog de individuele activiteiten van onze leden:

 • opnames stilleven;
 • opnames modelfotografie;
 • regelmatig gebruik van de studio met nieuwe flitsinstallatie.

Verder hebben wij onze medewerking verleend aan verschillende manifestaties in verband met de verschillende activiteiten in het Centraal station en daar buiten.

Hopende u hiermee een kort overzicht van 2012 gegeven te hebben.

Van Hees Etienne, voorzitter


Agenda

Donderdag 25 april 2013:

18u00: Bestuursvergadering: - lidkaarten:

 • wat met event. nieuwe niet-spoorweg leden;
 • vervolg reglement wedstrijden.

Donderdag 02 mei 2013:

18u00: Opkuis van de lokalen (wat mag er weg en wat niet?).

Donderdag 16 en 30 mei 2013:

18u00: Nog te bepalen.


Tot zover deze flits,

Thierry, secretaris

Deze site gebruikt cookies voor een betere functionaliteit